CANİŞİN

CANİŞİN
Birinin yerine geçen, birinin yerine vekâlet eden. Vekil

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • cânişin — (F.) [ ﻦﻴﺸﻥﺎﺝ ] halef, birinin yerine oturan …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • canişin — f. bax: naib (1 ci mənada) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • canişin — is. <fars.> 1. Bir mənsəb sahibini əvəz edən, onun yerində oturan şəxs. <Fərraş Səttara:> Məgər sən özbaşınasan? O, şahzadədir, şahın oğludur, şahın canişinidir. . P. M.. 2. tar. Çar Rusiyasında: ucqar vilayəti padşah adından idarə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • canişinlik — is. tar. 1. Canişin vəzifəsi, adı. // Canişin idarəsi. Vəfadar Tiflisə canişinliyə getmək, orada paruçik İvanovla görüşmək barədəki xahişini bildirdikdə İdris razılıq verdi. M. İ.. 2. Canişinin idarəsi altında olan vilayət. Qafqaz canişinliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütəsərrif — ə. .3 1) sahib duran; yiyələnən, özünə mal edən; 2) yiyə, sahib; 3) vali, canişin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sərdar — f. 1) komandan; baş komandan; 2) canişin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vali — ə. vilayətin bütün işlərini dolandıran baş hökumət məmuru; canişin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vəsi — ə. 1)ölənin vəsiyyətini yerinə yetirməyə məmur olan şəxs; 2) başqasını əvəz edən adam, başqası əvəzinə iş görmək ixtiyari olan adam; 3) canişin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xəlifə — ə. 1) canişin; 2) Məhəmməd peyğəmbərdən sonra xilafət başçısı; 3) bax: xəlfə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • naib — is. <ər.> tar. 1. Böyük bir şəxsin yerini dolandıran şəxs; vəkil, canişin. Padşahın naibi. 2. Yerli inzibati idarə rəisi, kənd icması başçısı. Nahiyə naibi. Qəza naibi. Şəhər naibi. – Keşikçi <qasidi> naibin yanına götürdü. M. S. O..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”